Relació amb les famílies

A l’escola les famílies tenen un paper fonamental, per això, hi són molt presents. L’escola té un horari molt flexible, que permet a les famílies entrar i sortir quan creguin convenient i segons les necessitats, tot respectant les propostes de les mestres i el joc de la resta del grup. S’hi poden quedar tota l’estona que vulguin, de fet recomanem que sobretot quan els portin a l’escola, intentin venir sense pressa per poder estar una estona amb els seu fills abans de marxar per un millor acompanyament. tenim un racó a prop de l’entrada de l’escola perquè els pares quan arribin al matí puguin estar una estona compartint contes i històries.

Veure projecte educatiu