PROJECTE EDUCATIU

L’Escola Bressol Sol Solet és un lloc on VIURE la infantesa.

 

El nostre projecte  es basa en aconseguir una escola on  s’hi practiqui una criança respectuosa dels infants. És un projecte viu que ha anat formant-se a partir de l’experiència de l’equip docent i d’anys de formació amb diferents corrents pedagògiques: Emmy Pikler, Reggio Emilia, Rebeca Wild, Bernat Aucouturier …  Considerem l’Infant com un ésser viu ple de curiositat, capaç de veure el món amb ulls d’explorador. La nostra intenció és d’afavorir la seva actitud de recerca, promovent experiències variades que permetin al nen avançar en relació amb el que sap, amb el seu nivell evolutiu  i les seves potencialitats.

Com ho fem?

Ràtios petites

Som dues mestres a l’aula (parella educativa) això ens permet tenir un nombre més  petit d’alumnes per cada mestre i per tant una atenció individualitzada a cada infant i a les seves necessitats, posant molta atenció a les cures quotidianes, com el canvi de bolquers i les estones de menjar tot donant el temps que necessiten. A la vegada tenir cura d’un grup petit ens permet crear vincles sans i segurs.

 

 

Escola oberta a les famílies:

Les famílies tenen un paper fonamental, per això, hi són molt presents. Al Sol Solet no hi ha horaris d’entrada i de sortida . . L’escola té un horari molt flexible, que permet a les famílies entrar i sortir quan creguin convenient i segons les necessitats. S’hi poden quedar tota l’estona que vulguin, de fet, recomanem que sobretot quan els portin a l’escola, intentin venir sense pressa per poder estar una estona amb els seu fills abans de marxar, fins i tot, tenim un espai a  l’entrada de l’escola perquè quan arribin al matí puguin estar una estona compartint contes i històries.

 

 

 

Procés de familiarització de l’escola adaptat a cada família: 

Les famílies poden fer aquest procés amb el temps que ho necessitin, i poden acompanyar els infants durant la jornada afavorint amb la seva presència, la integració a aquest nou context des d’un lloc de seguretat. De mica en mica, i a partir que ambdós estiguin preparats, començaran a fer petites separacions fins a aconseguir l’horari que necessiten.

 

 

 

 

Pedagogia de l’escolta: 

Per altra banda creiem que és absolutament necessari que els infants es sentin escoltats i que siguin acceptades les seves necessitats i emocions. Aquest acompanyament també s’estén cap a la seva família tot respectant i afavorint les seves decisions en la criança (d’alimentació, bolquers de tela,  lactància materna,…)

 

Joc Lliure:

El Joc Lliure i espontani és el mitjà amb que els infants descobreixen el món. El nostre objectiu és crear contextos de qualitat per acompanyar-los en els seus aprenentatges, tot preparant espais i donant temps per a experimentar i investigar. Els nens i les nenes necessiten llibertat per apreciar les infinites possibilitats de les seves mans, ulls i oïdes. 

 

No sabem quant guanya-aprèn un infant jugant.

Ni tampoc ens hauria de preocupar perquè simplement amb l’experiència del joc lliure l’infant adquireix coneixements.

Francesco Tonucci

 

 

 

Espais de lliure circulació: 

Els Espais son molt importants. Els infants tenen tot un pis amb diferents ambients i propostes per poder triar, afavorint que escullin on volen jugar segons les seves necessitats d’aprenentatge i interessos. Això crea un ambient  més tranquil i relaxat. 

 

La llibertat de pensament es forma en el joc lliure

Maria Rosa Buxarrais

 

Sense presses: 

Es segueix els ritmes que marquen els infants tant en el dia a dia com en el seu desenvolupament. No forçant cap etapa que  no hagin assolit per ells mateixos respectant els seus processos interns.

 

 

Els adults tenen rellotge els infants el temps.

Escola Slow pedagogia del cotidià. Penny Ritscher. Temes d’infancia

 

Resolució de conflictes

La resolució dels conflictes és un aspecte molt important del nostre projecte. Des de la mirada respectuosa  i sense judicis s’intenta que els infants implicats connectin amb les seves emocions, donant veu a ambdues parts, el temps es para i es prioritza la resolució buscant acords.

La Natura.  

Creiem que la Natura és una font de joc i aprenentatge. Ens ofereix la possibilitat de jugar amb els volums, formes, textures, olors, colors…Ens permet travessar la porta i anar més enllà del plàstic, de les joguines comprades a qualsevol botiga. Les joguines convencionals són incapaces de provocar sensacions de vegades inexplicables amb paraules, com pot ser: tocar un tros de molsa, o descobrir que amb un pinyó també es pot dibuixar,…; sensacions que de mica en mica rebran un nom i que passaran a formar part de la vida de l’escola.

 

Això ens ajudarà a tots plegats, nens i adults, a veure que qualsevol element de la natura, sigui viu o mort, té un abans, un ara i un després, i ens provocarà noves sensacions, arrossegant-nos a continuar remenant en un món ple de recursos i en contínua renovació.

Es per aquest motiu que la nostra escola l’ha assumit com a part del seu projecte educatiu obrint-se a molts aprenentatges i sensacions.

 

 

 

El jardí una aula oberta: 

L’escola té la sort de comptar amb un jardí de 250 metres quadrats amb 13 arbres i diferents tipus de matolls, plantes i flors. Aquest jardí ens dona la possibilitat d’acostar-nos a la natura i a tot el que això representa. Aquí, a ciutat, a vegades es difícil gaudir del do que aquesta ens ofereix, però tanmateix si som observadors i ens donem el temps necessari per fer-ho, en podrem gaudir intensament.

Aquesta sensibilitat creiem que s’ha de transmetre als infants i provocant que, també ells, puguin trobar aquests petits moments que ens fan sentir més vius i fins i tot ens emocionen.

Així considerem el jardí com una aula més de l’escola, on els nens poden investigar, observar i descobrir; els processos de la natura, diferents animals que hi troben (ocells, marietes, cucs…) els fenòmens meteorològics, com creixen les plantes que ells han plantat a l’hort, el color de les fulles,… Tot un petit món per descobrir!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes bonic per als nens és la sorra, sempre n’hi ha molta.

Flueix entre les mans amb una tendresa incomparable.

Joachim Ringelnatz

 

Després d’una dia de pluja la natura ens regala magnífics bassals amb els que poder  jugar. Equipats amb botes i impermeables els infants es llencen a l’aventura d’omplir, buidar, pintar amb fang, amb aigua, fer pastetes, saltar, esquitxar,..  El fang amb textures ens ofereix unes interminables possibilitats i sensacions (fred, mullat, tou, …) de les fulles,… Tot un petit món per descobrir!

Psicomotricitat, Tallers de creativitat i Piscina:

Es realitzen diferents activitats amb professionals especialitzats:

 

 

Cuina Ecològica:

Alimentació Ecològica i cuinada a la mateixa escola