PROJECTE EDUCATIU

L’Escola Bressol Sol Solet és un lloc on VIURE la infantesa.

 

Considerem l’Infant com un ésser viu ple de curiositat, capaç de veure el món amb ulls d’explorador. La nostra intenció és d’afavorir la seva actitud de recerca, promovent experiències variades que permetin al nen avançar en relació amb el que sap, amb el seu nivell evolutiu  i les seves potencialitats.

Com ho fem?

Ràtios petites

Som dues mestres a l’aula (parella educativa) això ens permet tenir un nombre més  petit d’alumnes per cada mestre i per tant una atenció individualitzada a cada infant i a les seves necessitats, posant molta atenció a les cures quotidianes, com el canvi de bolquers i les estones de menjar tot donant el temps que necessiten. A la vegada tenir cura d’un grup petit ens permet crear vincles sans i segurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola oberta a les famílies:

Des dels nostres inicis les famílies han tingut un paper fonamental a l’escola. El nostre horari és molt flexible, i això els hi permet  entrar i sortir quan creguen convenient o segons les seves necessitats. per tant és un espai on  poden compartir temps i ser-hi sempre que els hi vingui de gust .

 

 

 

Procés de familiarització de l’escola adaptat a cada família: 

El procés de familiarització a l’escola és un procés sense presses. Durant aquest temps les petites son acompanyades per persones referents (pare, mare, avis…) tot podent així, conèixer l’espai desde la seguretat i anar vinculant-se a poc a poc amb les mestres referents. Els primers àpats, les primeres migdiades es poden fer també acompanyades. No hi ha cap temps establert, l’inici i el final el marca l’infant i la seva família. Aquest acompanyament es fa des del respecte validant les emocions dels infants i dels adults referents per així, poc a poc, crear vincles entre totes, que ens ajudin a viure les separacions de la millor manera possible.

 

 

 

 

Pedagogia de l’escolta: 

Per altra banda creiem que és absolutament necessari que els infants es sentin escoltats i que siguin acceptades les seves necessitats i emocions. Aquest acompanyament també s’estén cap a la seva família tot respectant i afavorint les seves decisions en la criança (d’alimentació, bolquers de tela,  lactància materna,…)

 

Joc Lliure:

El Joc Lliure i espontani és el mitjà amb que els infants descobreixen el món. El nostre objectiu és crear contextos de qualitat per acompanyar-los en els seus aprenentatges, tot preparant espais i donant temps per a experimentar i investigar. Els nens i les nenes necessiten llibertat per apreciar les infinites possibilitats de les seves mans, ulls i oïdes. 

 

No sabem quant guanya-aprèn un infant jugant.

Ni tampoc ens hauria de preocupar perquè simplement amb l’experiència del joc lliure l’infant adquireix coneixements.

Francesco Tonucci

 

 

 

Espais de lliure circulació: 

Els Espais son molt importants. Els infants tenen tot un pis amb diferents ambients i propostes per poder triar, afavorint que escullin on volen jugar segons les seves necessitats d’aprenentatge i interessos. Això crea un ambient  més tranquil i relaxat. 

 

La llibertat de pensament es forma en el joc lliure

Maria Rosa Buxarrais

 

Sense presses: 

Es segueix els ritmes que marquen els infants tant en el dia a dia com en el seu desenvolupament. No forçant cap etapa que  no hagin assolit per ells mateixos respectant els seus processos interns.

 

 

Els adults tenen rellotge els infants el temps.

Escola Slow pedagogia del cotidià. Penny Ritscher. Temes d’infancia

 

Resolució de conflictes

La resolució dels conflictes és un aspecte molt important del nostre projecte. Des de la mirada respectuosa  i sense judicis s’intenta que els infants implicats connectin amb les seves emocions, donant veu a ambdues parts, el temps es para i es prioritza la resolució buscant acords.

La Natura.  

Creiem que la Natura és una font de joc i aprenentatge. Ens ofereix la possibilitat de jugar amb els volums, formes, textures, olors, colors…Ens permet travessar la porta i anar més enllà del plàstic, de les joguines comprades a qualsevol botiga. Les joguines convencionals són incapaces de provocar sensacions de vegades inexplicables amb paraules, com pot ser: tocar un tros de molsa, o descobrir que amb un pinyó també es pot dibuixar,…; sensacions que de mica en mica rebran un nom i que passaran a formar part de la vida de l’escola.

 

Això ens ajudarà a tots plegats, infants i adults, a veure que qualsevol element de la natura, sigui viu o mort, té un abans, un ara i un després, i ens provocarà noves sensacions, arrossegant-nos a continuar remenant en un món ple de recursos i en contínua renovació.

Es per aquest motiu que la nostra escola l’ha assumit com a part del seu projecte educatiu obrint-se a molts aprenentatges i sensacions.

 

 

 

El jardí una aula oberta: 

L’escola té la sort de comptar amb un jardí de 250 metres quadrats amb 13 arbres i diferents tipus de matolls, plantes i flors. Aquest jardí ens dona la possibilitat d’acostar-nos a la natura i a tot el que això representa. Aquí, a ciutat, a vegades es difícil gaudir del do que aquesta ens ofereix, però tanmateix si som observadors i ens donem el temps necessari per fer-ho, en podrem gaudir intensament.

Aquesta sensibilitat creiem que s’ha de transmetre als infants i provocant que, també ells, puguin trobar aquests petits moments que ens fan sentir més vius i fins i tot ens emocionen.

Així considerem el jardí com una aula més de l’escola, on els nens i les nenes poden investigar, observar i descobrir; els processos de la natura, diferents animals que hi troben (ocells, marietes, cucs…) els fenòmens meteorològics, com creixen les plantes que ells han plantat a l’hort, el color de les fulles,… Tot un petit món per descobrir!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes bonic per als nens és la sorra, sempre n’hi ha molta.

Flueix entre les mans amb una tendresa incomparable.

Joachim Ringelnatz

 

Després d’una dia de pluja la natura ens regala magnífics bassals amb els que poder  jugar. Equipats amb botes i impermeables els infants es llencen a l’aventura d’omplir, buidar, pintar amb fang, amb aigua, fer pastetes, saltar, esquitxar,..  El fang amb textures ens ofereix unes interminables possibilitats i sensacions (fred, mullat, tou, …) de les fulles,… Tot un petit món per descobrir!

Psicomotricitat i Piscina:

Es realitzen diferents activitats amb professionals especialitzats:

 

 

El moments dels àpats:

Dins del projecte educatiu de l’escola, l’estona de menjar sempre ha tingut importància cabdal i l’equip ha fet moltíssimes reflexions sobre els moments d’àpats i basant-nos en molts aspectes de la pedagogia de l’Emmy Pikler, hem introduit canvis (organitzatius, pedagògics…),  per aconseguir crear un projecte de menjador on l’ambient fos  tranquil, segur i agradable, i, on es tingués cura dels  ritmes individuals i naturals de cada infant, tot fomentant la seva autonomia i respectant les seves preferències i gustos.

A més a més hem apostat per una Alimentació Ecològica i cuinada a la mateixa escola